• Hiporehabilitace ve Stáji Vitality
  • Hiporehabilitace Stáj Vitality Bystřice
  • Hiporehabilitace Stáj Vitality Bystřice
  • Hiporehabilitace ve Stáji Vitality

Hiporehabilitace

Co to hiporehabilitace je? 

Metoda, kde se setkává kůň s člověkem se zdravotním znevýhodněním s celostním působením na energetické, emocionální, duševní a fyzické tělo lidského organismu.

Ideální pro:

  • děti s poruchami chování
  • děti s vadami řeči
  • klienty s mentálním postižením
  • klienty se smyslovými vadami
  • klienty s autismem
  • klienty trpícími poruchami příjmu potravy
  • klienty, kteří se obtížně sociálně začleňují
  • klienty s fyzickými hendikepy

Pro uvedené skupiny klientů používáme:

1. Rekondiční ježdění 

aktivizační jízdy např. po úrazech nebo dlouhodobých onemocněních

2. Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi - HPSP

  • metoda využívající prostředí jezdecké stáje, kontaktu s koněm a interekce s ním jako prostředku motivace, aktivizace a vzdělávání lidí se specifickými potřebami
  • děti i dospělí klienti se učí sebepoznání, hodnocení svých dovedností a schopností
  • při skupinové lekci se učí například spolupracovat při čištění a ošetřování koní, při nasedání na koně nebo při provádění různých úkolů
  • kůň je silným motivačním prvkem pro další činnosti, obzvlášť patrné je to při práci s dětmi

3. Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii - HTFE

- je indikována u:

  • neurologických onemocnění - dětská mozková obrna, roztroušená skleróza, degenerativní nervová onemocnění aj.
  • u ortopedických onemocnění - skoliózy, svalové dysbalance aj,
  • kategorie interního lékařství - kardiovaskulární onemocnění, astma bronchiale, obezita aj.
  • tuto oblast vždy vede terapeut se vzděláním z oblasti fyzioterapie či lékařství a kurzem hipoterapie, tým doplňuje hipolog a dobrovolní pomocníci

4. Sport handicapovaných

  • umožňuje zdravotně handicapovaným jezdcům výcvik v různých oblastech jezdeckého sportu - paradrezúry, paravoltiže aj.
  • volba druhu výcviku závisí na individuálních možnostech každého klienta

Terapie provádíme pouze s doporučením lékaře.

 
Kontaktní osoba:
Stanislava Valicová - fyzioterapeut, hipoterapeut, tel.: 734 150 972


Logo Ferona Logo Radegast Logo TZ Logo AHR Logo Budamar

Logo AGELLogo M Steel Projects Logo M Steel ProjectsLogo MSProjects International

Logo HEADLogo Victor

Jsme na Facebooku

Jak se k nám dostanete

GPS: 49°38'21.231"N, 18°43'6.956"E
Mapa: Google.cz | Mapy.cz

Popis

Chcete pravidelně dostávat naše novinky do Vaší emailové schránky? Přihlaste se k odběru: